Produkter og løsninger.

Vi har allerede produkter, som kan understøtte din virksomhed. Ud over nedenstående produkter, så designer vi gerne en specifik løsning til jeres behov

Montage: Magneter, skruer eller bolte
Strømforsyning: permantent 5V 2500ma (kan tilpasses til batteridrift)
Dimensioner: 135x75x50mm
Interfaces: microusb, 2.4GHz WiFi, BLE

Enhedens WiFi konfiguration kan ændres, via BLE interfacet, således boksen kan flyttes til andet WiFi punkt. Data vist i displayet, kan tilpasses den enkelte kunde.

GBD vibra

Vibra måler vibrationer fra en given maskine eller anden genstand. Data måles enten konstant, eller i definerede perioder, hvorefter der data midles. Data sendes til en central server hvor den persisteres.

GBD temp

Temp måler temperaturer i rum eller maskiner. Der måles periodisk, og som standard sendes data til en central server, men enheden kan også tilpasses til blot at visualisere data lokalt.

GBD light

Light måler på lysniveauet i et rum eller en position. Baseret på måleværdierne, kan der sendes data til en central server for alarmering til operatører. Grænseværdi for målingerne kan konfigureres

GBD distance

Distance måler afstand til emner. Der kan enten måles specifik afstand, eller blot om et emne er tilstede. Data kan sendes til central server til statistik, eller alarmeres lokalt

GBD power

Power måler strømforbruget på en enhed. Der måles uden fysisk indgreb i enheden, og der kan måles om enheden er i brug eller der kan måles specifikt strømforbrug. Data kan sendes til central server.

GBD audio

Audio måler støj fra en enhed eller i et rum. Den specifikke måling kan ske konstant, med alarmering på et fastsat niveau, eller som konstant måling, med persisteret data på en central server

Aktivitetsgraf fordelt på flere hold
Grafen viser enkeltmaskiners aktivitet, fordelt på konfigurerbare hold.
Aktivitetsgraf
Grafen viser enkeltmaskiners aktivitet, fordelt på døgnets timer.
Aktivitetsgraf som en liniegraf
Grafen viser enkeltmaskiners aktivitet. Starttid kan konfigureres..
Enhedsoversigt
Søgbar liste over konfigurerede enheder, seneste data, samt fjernstyring og konfigurering.